NL

Marieke Zwart (1987, NL)

Marieke Zwart is een beeldend kunstenaar gevestigd in Amsterdam. Haar praktijk bestaat uit tekeningen, videowerken en samenwerkingsprojecten. Ze is geïnteresseerd in definities van empowerment en onafhankelijkheid, persoonlijke verhalen in relatie tot de samenleving en de act van het kijken.

Na haar BA beeldende kunst aan de Gerrit Rietveld Academie, 2005-2009, deed ze haar MA Artistic Research in Den Haag aan de KABK (2015) en was ze resident aan de Rijksakademie in Amsterdam (2017-18). Zwart werkte met psychiatrische cliënten in residenties Het Vijfde Seizoen (Den Dolder, NL) en IBB (Curacao) en werkte samen met zorgbedrijf Buurtzorg voor een portretserie van wijkverpleegkundigen in the Netherlands (2016).

Marieke Zwart is freelance docent kunst en tekenen aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag en de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. In samenwerking met Dirk van Lieshout en Het Vijfde Seizoen leidde en organiseerde ze een zomerschool programma 'kunst en psychiatrie' voor jonge kunstenaars: 'Looking for Trouble' (2017), 'My Other Tongue' (2018) en 'Model 2050' ( 2019), in Amsterdam en Utrecht. Momenteel leidt ze een nieuwe onderzoeksgroep in Amsterdam: DEPEND ON ME (2021-2022)

Haar werk maakt deel uit van de collectie van Stadsarchief Amsterdam en Buurtzorg Nederland en was onder meer te zien in: 1646 (Den Haag), 3331 Arts Chiyoda centre (Tokyo), Museum Dr. Guislain(Gent), Kunsthal (Rotterdam), IBB (Curaçao ), Fotodok/Casco (Utrecht), Ateliers '89 (Aruba), Cargo in Context (Amsterdam), Framer Framed (Amsterdam) en Amsterdam Museum.

ENG

Marieke Zwart (1987, NL)

Marieke Zwart is a visual artist based in Amsterdam. Her practice is based on drawing, video works and collaborative projects. She is interested in definitions of empowerment and independence, personal narratives in relation to society and the act of looking.

After her BA fine arts at the Gerrit Rietveld Academy, 2005- 2009, she did her MA Artistic Research in The Hague at the KABK (2015) and she was a resident at the Rijksakademie in Amsterdam (2017-18). Zwart worked with psychiatric clients in residencies Het Vijfde Seizoen(Den Dolder, NL) and IBB (Curacao) and collaborated with healthcare company Buurtzorg for a portrait series of Visiting Nurses in the Netherlands (2016).

Marieke Zwart is a freelance art and drawing teacher at the Royal Academy of Fine arts in the Hague and the Gerrit Rietveld Academy in Amsterdam. In collaboration with Dirk van Lieshout and Het Vijfde Seizoen, she led and organized an 'art and psychiatry' summerschool program for young artists: 'Looking for Trouble' (2017), 'My Other Tongue' (2018) and 'Model 2050' (2019), in Amsterdam and Utrecht. Currently she is running a new collaborative research group in Amsterdam: DEPEND ON ME (2021-2022)

Her work is part of the collection of Stadsarchief Amsterdam and Buurtzorg Nederland and has been exhibited at a.o: 1646 (the Hague), 3331 Arts Chiyoda centre (Tokyo), Museum Dr. Guislain(Gent), Kunsthal (Rotterdam), IBB (Curaçao), Fotodok/Casco (Utrecht), Ateliers '89 (Aruba), Cargo in Context (Amsterdam), Framer Framed (Amsterdam) and Amsterdam Museum.